แผนที่บริเวณอะซูมิโน่

Sightseeing Map

แผนที่ (PDF)

ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวอะซูมิโน่ รวมทั้งแผนที่ตามรูปภาพด้านบนได้

จัดทำเมื่อ พฤษภาคม 2018 :

สำหรับขนาด A3

ดาวน์โหลด (4 หน้า 8.8 MB)

สำหรับขนาด A4

ดาวน์โหลด (8 หน้า 8.6 MB)


แผนที่ปั่นจักรยาน & เดินเล่นในอะซูมิโน่ (ปี 2018 มี.ค.):

สำหรับขนาด A2

ดาวน์โหลด (2 หน้า 7.5 MB)